Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Plzeň má nové venkovní parkourové hřiště

17.10.2018 | Plzeň

sportoviště, hřiště, parkourPlzeň má nové venkovní hřiště, na kterém se vyřádí především milovníci moderního sportu parkour. Místní hřiště se navíc zařadilo mezi největší obdobná sportoviště v Evropě. Jeho provoz podléhá dozoru zkušených parkouristů, kteří mají vlastní tréninkové skupiny a dohlédnou na bezpečnost při provozu.


V městském areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň nechala Plzeň vybudovat nové parkourové venkovní tréninkové hřiště pro moderní sportovní aktivity. Sportoviště se zařadí na špičku obdobných parkourových hřišť v Česku a bude patřit mezi největší v Evropě. Výstavbu financovalo město Plzeň z prostředků hospodaření za rok 2017. Na návrhu hřiště o ploše 600 metrů čtverečních se podíleli místní vyznavači parkouru.

Parkour je moderní způsob sportování, jehož hlavním cílem je rozvoj pohybových schopností nutných k překonávání překážek. Vyznavači tohoto sportu se zlepšují ve značném množství pohybových dovedností - před skoky, běh, šplh, až po pohyb ve visu a další akrobatické prvky. Dle plzeňské radnice jsou parkouristé vzorem nejen ve svých komunitách, ale i pro ostatní mládež, a z toho důvodu nechali hřiště v Plzni vybudovat.

Na návrhu hřiště se podíleli místní, plzeňští vyznavači parkouru, kteří mají své vlastní tréninkové skupiny. Ti navrhovali druh, velikost i rozložení překážek na hřišti o celkové ploše 600 metrů čtverečních. Na hřišti tak můžeme najít čtyři sestavy zdí, dvě sestavy zdí a hrazd, samostatnou sestavu hrazd, balanční trubky různých délek a tvarů, dřevné sestavky a prkvy z akátu a dubu, a také betonovou soustavu krychlí.

Výstavbu financuje město Plzeň z prostředků z přebytku hospodaření města za rok 2017. Náklady dosáhly částky 5,749 milionu korun. Realizace proběhla během září letošního roku.

Hřiště nemůže mít zcela volný přístup, ale jeho provoz bude podléhat dohledu zkušených parkouristů v tréninkových skupinách a v provozních hodinách hřiště. V provozní době bude sloužit pro trénink všech pohybových aktivit potřebných pro překonávání překážek. Parkourové hřiště poskytne překážky pro začátečníky i zkušené parkouristy. Samozřejmostí budou letní příměstské tábory a parkourové hřiště se stane součástí i dalších aktivit konaných v Krašovská Aktivity centru Plzeň.

Provozovatelem Krašovská Aktivity centrum Plzeň je městská organizace Obytná zóna Sylván a.s.

Redakčně upraveno.

Foto převzato z pixabay.com

Zdroj: Plzeň má nové venkovní parkourové hřiště, jedno z největších v EvropěReklama

Co se dělá pro životní prostředí v regionech:

Reklama: