Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Tunel Ejpovice zkrátí cestu z Plzně do Prahy

11.12.2018 | Plzeň

tunel, vlak, železniceNejdelší český železniční tunel byl 11. prosince slavnostně otevřen. Tunel Ejpovice na trase Praha - Plzeň zkrátí cestu mezi těmito dvěma městy o 9 minut a přispěje tak ke zvýšení komfortu cestování vlakem.


Nejdelší železniční tunel v České republice by slavnostně otevřen dne 11. prosince. Tunel Ejpovice, jenž se nachází na trati Praha — Plzeň mezi železniční stanicí Ejpovice a železniční zastávkou Plzeň — Doubravka, je dlouhý 4150 metrů a má dva tubusy. Slavnostního otevření se zúčastnili ředitel DG Regio Evropské komise Marc Lemaitre, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a další hosté. Za město Plzeň byli přítomni primátor Martin Baxa, jeho náměstek Michal Vozobule a radní Vlastimil Gola.

„Tato mnohamiliardová investice znamená opravdu veliký krok ve vztahu k napojení našeho města Plzně na Prahu, na opačnou stranu do Německa a ve vztahu ke zlepšení průjezdnosti železničního koridoru, který je součástí evropských železničních cest,“ uvedl primátor Martin Baxa. Celý projekt modernizace trasy Plzeň – Rokycany znamená podle jeho slov naprosto zásadní zlepšení kvality železniční dopravy na území města Plzně, Plzeňského kraje a především zlepšení spojení do Prahy. „Není to jen otevření ejpovického tunelu, ale také modernizace železničního nádraží v Plzni, zkrácení cesty do Prahy o devět minut, zlepšení komfortu pro cestující, to vše posiluje železniční dopravu v konkurenceschopnosti vůči ostatním druhům dopravy,“ doplnil primátor.

Smyslem stavby tunelu bylo zkrátit železniční trať z Prahy do Plzně o 6,1 kilometru a tím urychlit dobu přepravy až o devět minut, neboť železniční trať již nebude opisovat severní oblouk k Chrástu a údolím Berounky. Stavba tunelu, jež začala v roce 2013, je součástí modernizace západní části III. vnitrostátního tranzitního železničního koridoru.

„Tato stavba bezpochyby přispěje ke zlepšení kvality života obyvatel tohoto regionu i dalších regionů. Hlavní prioritou Evropské unie je to, aby se lidem žilo lépe. Evropa bezpochyby potřebuje určitý udržitelný systém infrastruktury pro železniční dopravu a komplexní přístup. Tento projekt je tedy také velmi důležitý pro celou Evropu, protože je to střední část železničního systému, který by měl propojit západní a východní Evropu, je to koridor, jenž by měl propojit Frankfurt s Košicemi, ale posléze třeba Štrasburk s Černým mořem,“ řekl přítomným Marc Lemaitre.

„Tento tunel, který má povolenou rychlost 160 kilometrů a možnost jejího zvýšení až na 200 kilometrů, bude součástí příští vysokorychlostní plánované trati. Na tomto koridoru budeme v nejbližší době zvyšovat rychlost mezi Berounem a Královým Dvorem. Co nás čeká, který tunel bude určitě velmi důležitý, bude propojení Prahy s Berounem, tam doufám, že tunel rychle naprojektujeme. Věřím, že tento tunel je začátkem zrychlené železniční dopravy směrem na důležitého obchodního partnera, kterým je Bavorsko a doufám, že na tomto koridoru budeme zahajovat další důležité stavby,“ řekl před přestřižením pásky ministr dopravy Dan Ťok.

Investorem stavby ejpovického tunelu byla státní Správa železniční dopravní cesty, národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury, na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celkové investiční náklady modernizace trati Rokycany — Plzeň, která zahrnuje i stavbu tunelu Ejpovice, činily 6,8 miliardy korun bez DPH, příspěvek EU je zhruba 3,52 miliardy korun.

Redakčně upraveno.

Foto převzato z pixabay.com

Zdroj: Nejdelší český železniční tunel výrazně zvýší komfort cestujících

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: