Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Koně pomáhají Janovskému mokřadu

9.12.2021 | ČT24

Nedaleko Nýřan, u dálnice D5, vznikla nová přírodní rezervace Janovský mokřad. Rezervace o rozloze skoro 72 hektarů poskytuje domov více jak 60. druhům ptáků. Mezi vzácné druhy patří jeřáb popelavý a některé druhy vodních kachen, například vzácný polák malý. Spatřit či slyšet lze v rezervaci také bramborníčka hnědého, který je chráněný zákonem. Včera se obyvatelstvo mokřadu rozšířilo o tři hřebce divokých exmoorských koní. Proč se sem koně nastahovali se dočtete v článku. 


Tři mladí hřebci divokých exmoorských koní se ve středu přestěhovali do nové přírodní rezervace Janovský mokřad vedle dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku. Rezervaci v cenném území vyhlásil na jaře Plzeňský kraj, který se podílel na převozu koní z rezervace u Rokycan. Zřejmě na začátku nového roku přibydou do Janovského mokřadu dvě mladé jalovice praturů. Původně měly být vypuštěny ve středu, v milovické rezervaci ochranářské organizace Česká krajina se je ale zatím v úterý nepodařilo odchytit.

Zhruba roční hřebci budou asi dva týdny pobývat v menší aklimatizační ohradě, potom budou vypuštěni do většího výběhu o rozloze asi 11,5 hektaru. „Vypuštění proběhlo v pořádku a koně se zdáli být spokojení,“ přiblížil Jiří Vlček z odboru životního prostředí krajského úřadu.

V rezervaci budou divoká zvířata pomáhat spásáním trávy pečovat o cenný biotop. „Janovský mokřad se nachází na místě bývalého rybníka. Je předmětem zájmu ochrany přírody díky spontánnímu vzniku mokřadních společenstev vlivem činnosti bobra,“ nastínil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

„Komplex vlhkých až podmáčených luk s enklávami sušších stanovišť a tůněmi je biotopem či tahovou zastávkou několika ohrožených druhů ptáků, žije zde například polák malý, bramborníček hnědý nebo jeřáb popelavý,“ dodal Jirků.

Vlček doplnil, že ochránci přírody doufají, že zvířata pomohou pastvou obnažit další plochy pro migrující ptáky, ale také pro rozšíření ohrožených či vzácnějších druhů hmyzu a obojživelníků.

Plzeňský kraj v lokalitě koupil desítky hektarů pozemků a zabránil tak tomu, aby se rozsáhlé mokřiny a divočina, kde se vyskytuje až šedesát druhů vzácných ptáků i dalších živočichů, vysušily a začala tam zemědělská činnost nebo tam vznikla odpočívka pro kamiony.

Kraj chce zajistit ochranu a přirozený rozvoj mokřadního ekosystému. Do dvou let tam plánuje vybudovat několik kilometrů stezek, čtyři pozorovatelny či zemní valy s průhledy, uvedl už dříve náměstek pro životní prostředí, zemědělství, evropské záležitosti a regionální rozvoj Josef Bernard.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: ČT24

Zdroj foto: ČT24

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama:

    Co se dělá pro životní prostředí v regionech: