Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Plzeňský kraj

Blovice zvětšují objem nádob na odpad

15.1.2021 | Blovice

odpadMěsto Blovice zvyšuje objemy nádob na tříděný odpad. Kontejnery tak pojmou více odpadu a okolí bude čistější. Lidé mají tedy větší příležitost k třídění. Město se také zavázalo, že plasty a papíry uložené mimo nádoby budou pravidelně uklízet. více …


Zoo Plzeň potřebuje krmení pro zvěř

16.11.2020 | Plzeň

zooZoo v Plzni trpí svým uzavřením v době koronaviru. Nedostatek návštěvníků má za následek menší výnos. Žádá proto o pomoc. Zoo lze podpořit různě. Nabízí se adopce zvířat, koupě suvenýrů přes eshop anebo dovoz jídla pro zvěř. více …


Louky pod Palcířem

10.11.2020 | AOPK ČR

Luční přírodní biotop budou nově chránit i louky pod Palcířem v CHKO Brdy, neboť byly Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vyhlášeny přírodní památkou. Předmětem ochrany je vlhkomilná vegetace pcháčových luk, která z naší krajiny rychle mizí.  více …


Zavodnění luk u Padrťských rybníků

4.11.2020 | AOPK ČR

Padrťské rybníky je souhrnný název pro dvojici rybníků, které leží v kotlině nazývané Padrťské údolí (dlouhé přes 10 km), v níž leží Hořejší Padrťský rybník a menší Dolejší Padrťský rybník. Nacházejí se v centru Brdské vrchoviny v nadmořské výšce 640 m a jsou jednou z nejcennějších součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy. více …


Písek nejlépe třídí odpad

21.10.2020 | město Písek

Písek je městem, které na jihu Čech nejlépe třídí odpad.  více …


Písek má nové hřiště

14.10.2020 | město Písek

Sportoviště ve Smrkovicích se rozrostlo o nové multifunkční hřiště a hygienické zařízení.  více …


Život pro mokřady

30.9.2020 | NP Šumava

Prameniště jsou významnými mokřady a začíná jimi většina našich potoků a řek. Mnohá z nich jsou ale vážně poničena odvodňováním, Šumavu nevyjímaje. Právě na prameništích proto Správa NP Šumava v těchto dnech zahajuje rozsáhlé terénní práce, jejichž cílem je návrat vody do vysušených mokřadů a obnova drobných potoků. více …


Park U Rakováčku se rozrůstá

24.9.2020 | město Rokycany

Cesty lidí, cesty vody a cesty raků jsou značně odlišné. Jsou však místa, kde se potkávají, střetávají či prolínají. Takovým místem je Park u Rakováčku. Z původně napřímeného a betonem opevněného koryta potoka v městské zástavbě vznikl v roce 2015 povodňový park, umožňující rozliv vody při vyšších průtocích, poskytující úkryty rakům a obyvatelům atraktivní prostor pro volnočasové aktivity. Park je doplněn lavičkami i atrakcemi pro děti - lanovou pyramidou, tunely z vrbového proutí, houpacími sítěmi či kopečkem na sáňkování. A stále se rozrůstá... více …


Nová botanická expozice v Plzni

24.9.2020 | město Plzeň

Do nové éry života vstoupil minulý týden skleník v Zoologické a botanické zahradě města Plzně, jež je příspěvkovou organizací města. Objekt, který pracovníci zahrady svépomocí stavěli od poloviny 80. let minulého století, nyní nově představuje faunu a flóru suchých biotopů světa. Rekonstruovaný skleník a novou expozici slavnostně otevřel primátor města Plzně Martin Baxa, ředitel zoologické a botanické zahrady Jiří Trávníček a vedoucí botanického oddělení i autor nové expozice Tomáš Peš. více …


Ani kapka nazmar

27.7.2020 | město Plzeň

Nadační fond Zelený poklad spolu s městem Plzeň vyhlásil grantovou výzvu Ani kapka nazmar, jejímž cílem je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů, zaměřených na hospodaření s dešťovou vodou. Do již čtvrtého ročníku se přihlásila i 57. mateřská školka v Plzni Doubravce, která vlastní zeleninu, ovoce a bylinky zalévá dešťovou vodou.  více …


Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: