Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Plzeňský kraj

Kriticky ohrožený motýl sídlí v Českém lese

6.1.2022 | AOPK

Český les je chráněná krajinná oblast v Plzeňském kraji v České republice s rozlohou 473 km², která je z 80 % pokryta lesem. Zahrnuje přírodně nejcennější území příhraničního pásu hor Českého lesa od Broumova v okrese Tachov až po Českou Kubici v okrese Domažlice. A právě zde byl objeven výskyt kriticky ohroženého motýla Hnědáska podunajského.  více …


V CHKO Český les žije 8 druhů netopýrů vč. těch vzácných

27.12.2021 | CHKO Český les

Přírodní rezervace Diana, která se nachází v CHKO Český les u Rozvadova, se rozkládá na necelých 21 hektarech rozvolněných květnatých bučin, ve kterých roste řada velmi starých, mohutných stromů. Během monitorování vybraných druhů rostlin a živočichů zde bylo objeveno osm druhů netopýrů vč. vzácného netopýra stromového.  více …


Včely na městských střechách v Plzni

22.12.2021 | město Plzeň

Pilotním projektem byla instalace úlů na střeše historické radnice na náměstí Republiky, následována umístěním úlů ve Škroupově ulici a v nedávné době také v Koterovské ulici v Plzni. Na každé ze střech jsou dva úly – tedy dohromady šest včelstev, která letos vyprodukovala téměř devadesát kilogramů medu. více …


Koně pomáhají Janovskému mokřadu

9.12.2021 | ČT24

Nedaleko Nýřan, u dálnice D5, vznikla nová přírodní rezervace Janovský mokřad. Rezervace o rozloze skoro 72 hektarů poskytuje domov více jak 60. druhům ptáků. Mezi vzácné druhy patří jeřáb popelavý a některé druhy vodních kachen, například vzácný polák malý. Spatřit či slyšet lze v rezervaci také bramborníčka hnědého, který je chráněný zákonem. Včera se obyvatelstvo mokřadu rozšířilo o tři hřebce divokých exmoorských koní. Proč se sem koně nastahovali se dočtete v článku.  více …


Zážitková stezka Spejbla a Hurvínka kolem Plzně

24.11.2021 | město Plzeň

K nastávajícímu výročí 130. narozenin tvůrce Spejbla a Hurvínka, slavného plzeňského rodáka pana Josefa Skupa, otevřelo město Plzeň nový zážitkový okruh kolem Boleveckých rybníků. Stezka je určena pro malé i velké výletníky, měří 5 kilometrů a má deset stanovišt, z nichž každé hlídá socha Spejbla nebo Hurvínka. více …


Plzeň má novou cyklostezku, osázenou stromy

18.11.2021 | město Plzeň

Bezpečný pohyb chodců a cyklistů kolem frekventované silnice vyřešila nová cyklostezka Na Sudech. Uvedena do provozu byla 3. září, nachází se mezi ulicemi Pod Stráží a Na Roudné a měří 1,5 kilometru. Podél cyklostezky bylo vysázeno 200 nových stromů.  více …


Skupovka na vzduchu

5.11.2021 | Plzeň.eu

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, která mimo jiné provozuje volnočasové centrum Skupovka, se v létě tohoto roku rozhodla zvelebit nevzhledný kout pozemku, a vytvořit z něj zahrádku. Na konci září projekt dofinišoval do cíle a otevřela se zelená plocha s lavičkami, houpadlem, kreslící tabulí, se špalkami na sezení. Osázeny byly keře a trvalky, umístěn sud na zachytávání dešťové vody. Zahrádka byla slavnostně otevřena 1. listopadu.  více …


V Plzni sázejí novou zeleň

2.11.2021 | město Plzeň

Při příležitosti dne stromů vysadil první městský obvod města Plzně 5 nových javorů. Dále budou v ulicích města přibývat i jasany, třešně, ale také keře a trvalky.  více …


Noční prohlídky v ZOO

13.10.2021 | ZOO Plzeň

Plzeňská zoologická zahrada pořádá již od roku 2017 akci, která vzbuzuje u veřejnosti ohromný ohlas. Jde o komentované prohlídky setmělou zoologickou zahradou, začínající v 17 hodin. Jsou vypsány tři listopadové páteční termíny, na které je nutno se předem zarezervovat.  více …


Mokřadní olšina v Českém lese

8.10.2021 | AOPK

Mokřad je močál, prameniště, rašeliniště, podmáčená louka, jezírko, tůně, ale třeba i zamokřené dno opuštěného lomu či vypuštěného rybníka, dočišťovací rybníček domovních čistíren, strouha či trvalou louži v poli. Mokřady mají v krajině nezastupitelnou úlohu při pozitivním ovlivňování vodního režimu. Zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, mnohem více, než umělé vodní nádrže a mají vysoký význam pro biodiverzitu, neboť  Jsou útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, volavky, čejky, bekasiny a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. Toto ví i Agentura ochrany přírody a krajiny.  více …


Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: