Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Noční prohlídky v ZOO

13.10.2021

Plzeňská zoologická zahrada pořádá již od roku 2017 akci, která vzbuzuje u veřejnosti ohromný ohlas. Jde o komentované prohlídky setmělou zoologickou zahradou, začínající v 17 hodin. Jsou vypsány tři listopadové páteční termíny, na které je nutno se předem zarezervovat.  více …


Mokřadní olšina v Českém lese

08.10.2021

Mokřad je močál, prameniště, rašeliniště, podmáčená louka, jezírko, tůně, ale třeba i zamokřené dno opuštěného lomu či vypuštěného rybníka, dočišťovací rybníček domovních čistíren, strouha či trvalou louži v poli. Mokřady mají v krajině nezastupitelnou úlohu při pozitivním ovlivňování vodního režimu. Zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, mnohem více, než umělé vodní nádrže a mají vysoký význam pro biodiverzitu, neboť  Jsou útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, volavky, čejky, bekasiny a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. Toto ví i Agentura ochrany přírody a krajiny.  více …


Sochy v ZOO Ždírec

30.09.2021

Ždírecká ZOO je veřejně přístupný park v obci Ždírec – Myť. Nachází se u téměř zapomenutého lesního rybníčku v dubovém hájku. Celá přilehlá oblast, národní přírodní rezervace Chejlava, je specifická svými lesy a bohatou faunou, včetně několika poměrně vzácných druhů. je to tak trochu jiná ZOO - ukazuje volně žijící zvířata podobou soch ze dřeva a z kovu. Najdete zde však i mnoho herních a interaktivních prvků, u kterých se vaše děti krásně zabaví.  více …


Vnitroblok Krašovská se otevírá

10.09.2021

Vnitroblok Krašovská v Plzni, dostal novou tvář. Od roku 2019 zde dochází k celkové revitalizaci veřejného prostoru v zastavěné části mezi obytnými domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a komunikací Studentská, na kterou město dostalo od státu velké dotace. Najdeme zde sportoviště, kavárnu, lavičky, zeleň nebo psí hřiště. Přijďte na slavnostní otevření dne 21.9.2021.  více …


Den Českého lesa, letošní téma Koňská síla - přijďte i Vy

02.08.2021

Již tradiční akce s bohatým programem se tentokrát uskuteční dne 11. září 2021 od 11. hodin v oboře Horšov nedaleko Horšovského Týna. Téma letošního ročníku je “KOŇSKOU SILOU”. Připraveny budou hry a soutěže pro rodiny s dětmi, živá zvířata a občerstvení. více …


CHKO Český les - nalezeny vzácné druhy lišejníků a brouků

02.08.2021

CHKO Český les je chráněná krajinná oblast v Plzeňském kraji. Má rozlohu 473 km², která je z 80 % pokryta lesem a zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor Českého lesa od Broumova v okrese Tachov až po Českou Kubici v okrese Domažlice. Její součástí je přírodní rezervace Ostrůvek - nevelké, opomíjené území, které nyní vydalo překvapivé nálezy.  více …


Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: