Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Louky pod Palcířem

10.11.2020 | AOPK ČR

Luční přírodní biotop budou nově chránit i louky pod Palcířem v CHKO Brdy, neboť byly Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vyhlášeny přírodní památkou. Předmětem ochrany je vlhkomilná vegetace pcháčových luk, která z naší krajiny rychle mizí. 


Louky pod Palcířem jsou dvě malé lesní loučky ukryté u cesty Vlásenka, vedoucí ze Skořic k zámku Tři Trubky. Předmětem ochrany je vlhkomilná vegetace pcháčových luk. Ta je typická pro trvale extenzivně obhospodařované podmáčené louky, které z dnešní krajiny poměrně rychle mizí. V Brdech jsou pro tyto porosty typické druhy jako upolín nejvyšší nebo kosatec sibiřský, které v okolních nižších polohách najdeme jen vzácně.

Loukám se budeme snažit i do budoucna zajistit vhodnou péči - mozaikovitou seč s občasným vynecháním, která bude svědčit zdejším rostlinám i živočichům. Kdo ví, jestli rostliny tak povzbudil nový status ochrany, ale oko návštěvníka letos potěší vzácný pohled na říjnové kvetoucí upolíny. Až se na ně půjdete podívat, nezapomeňte si holinky.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: AOPK ČR

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: