Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Park U Rakováčku se rozrůstá

24.9.2020 | město Rokycany

Cesty lidí, cesty vody a cesty raků jsou značně odlišné. Jsou však místa, kde se potkávají, střetávají či prolínají. Takovým místem je Park u Rakováčku. Z původně napřímeného a betonem opevněného koryta potoka v městské zástavbě vznikl v roce 2015 povodňový park, umožňující rozliv vody při vyšších průtocích, poskytující úkryty rakům a obyvatelům atraktivní prostor pro volnočasové aktivity. Park je doplněn lavičkami i atrakcemi pro děti - lanovou pyramidou, tunely z vrbového proutí, houpacími sítěmi či kopečkem na sáňkování. A stále se rozrůstá...


Úpravy v horní části potoka už skončily a mají přírodní charakter. Jejich součástí jsou mlatové cesty a sadové úpravy. V červnu se stavební práce zaměřily na lávku přes Rakovský potok. Následovat bude úprava koryta pod rodinnými domy Na Okroulici. Revitalizace skončí na podzim.

V Parku U Rakováčku se navíc objevily nové herní prvky pro děti – lanovka a balanční klády. Herní zařízení najdete na levém břehu Rakovského potoka u průchodu mezi ulicemi Nad Průhonem a Karlíkova.

redakčně upraveno

Zdroj: město Rokycany

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: