Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Písek nejlépe třídí odpad

21.10.2020 | město Písek

Písek je městem, které na jihu Čech nejlépe třídí odpad. 


Písek opět získal Odpadového Oskara Jihočeského kraje za nejnižší množství vyprodukovaného směsného odpadu na osobu. Městům nad 5 000 obyvatel vévodí v soutěži vyhlašované sdružením Arnika od roku 2016. Občané Písku vyhodí ročně 140,3 kg směsného odpadu na osobu, vytřídí téměř 66 procent odpadů. Soutěž Odpadový Oskar vyhodnocuje množství směsných odpadů, které vyprodukují občané jednotlivých obcí. Druhé místo v Jihočeském kraji obsadilo Milevsko a třetí byly Prachatice.

Písek patří mezi města, která se dlouhodobě a systematicky věnují zkvalitňování odpadového hospodářství. Díky tomu se ve městě již řadu let třídí přes 60 % odpadů. Občané mají k dispozici 145 sběrných stanovišť na separovaný odpad, 12 kontejnerů na textil a 12 kontejnerů na elektroodpad. Je tu také rozmístěno více než 2 000 nádob na bioodpad o objemu 240 litrů. Další odpady lze odevzdat v sedmi sběrných dvorech.

Redakčně upraveno

Zdroj: město Písek

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: