Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Přírůstky v Americké zahradě

2.7.2021 | CHKO Český les

Americká zahrada je chráněné území o rozloze 1,68 ha v okrese Klatovy v Česku, založené hrabětem Evženem Černínem v roce 1842. Toto území bylo Ministerstvem kultury vyhlášeno za chráněné území kategorie národní přírodní památka. Jedná se o arboretum se sbírkou 219 druhů a kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin severoamerického, evropského a asijského původu. 


Nová výsadba rozšiřuje sbírku dřevin v Americké zahradě o druhy z různých koutů světa – z východu Ameriky pochází ambroň západní, z Číny javor šedý, ze Severní Ameriky lípa různolistá a z Kavkazu lapina jasanolistá.

„Pro zajištění zdárného vývoje má každá sazenice i svůj zavlažovací vak. Ten se jednou týdně naplní vodou, která potom postupně vytéká ke kořenům. Každý strom je označen cedulkou, aby návštěvníci věděli, o jaký jde druh a odkud pochází,“ říká Radka Štajerová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR výsadbu iniciovala a zprostředkovala finanční prostředky z Programu péče o krajinu. Stromy vysadila firma Prostrom Bohemia.

Americká zahrada je malé oplocené území uprostřed lesů nedaleko Chudenic na Klatovsku. Byla založena hrabětem Evženem Černínem v roce 1842. Na ploše necelých dvou hektarů se nachází sbírka stromů a keřů z celého světa. Nejvíce zástupců je ze Severní Ameriky - odtud název zahrady. Najdeme tu však i zástupce z Asie a celé Evropy včetně některých domácích dřevin. Tato pestrá sbírka stromů je chráněna státem od roku 1969. Výsadba nových stromů probíhá podle plánované koncepce, aby byla zachována odpovídající druhová skladba.

V letošním roce bude péče o zahradu pokračovat výsadbou keřů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky dbají o zachování této jedinečné sbírky cizokrajných dřevin i pro příští generace. Na péči se podílí také Městys Chudenice, pro jehož návštěvníky je arboretum oblíbeným cílem.

„Americká zahrada je celoročně volně přístupná bez poplatků.“ doplňuje Radka Štajerová.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO Český les

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama:

    Co se dělá pro životní prostředí v regionech: