Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Ani kapka nazmar

27.07.2020

Nadační fond Zelený poklad spolu s městem Plzeň vyhlásil grantovou výzvu Ani kapka nazmar, jejímž cílem je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů, zaměřených na hospodaření s dešťovou vodou. Do již čtvrtého ročníku se přihlásila i 57. mateřská školka v Plzni Doubravce, která vlastní zeleninu, ovoce a bylinky zalévá dešťovou vodou.  více …


Lípy v Brdech připomínají zaniklé obce

08.05.2020

Vesnice Padrť, Záběhlá, Kolvín, Velcí a Hrachoviště musely v roce 1952 ustoupit vznikajícímu vojenskému území na území středních Brd. Jako připomínku této smutné události vysázela společnost Vojenské lesy a statky s.p. šest lip. Lípy byly vysázeny u naučné stezky Okolím  Padrťských rybníků, nezapomeňte se na ně při výletu zajít podívat.  více …


Javory v centru Plzně

08.05.2020

Obyvatelům Plzně chybí zeleň v centru města, proto radnice vyslyšela jejich volání a osadila Riegerovu ulici a Náměstí Republiky květníky s javory.  více …


Nádoby na tuky a oleje v Rokycanech

02.03.2020

Že použité kuchyňské tuky a oleje nemají co dělat v kanalizaci už všichni víme - díky chladu tuhnou a vytváří tak v kanalizačním potrubí usazeniny, které nedovolují projít dalším nečistotám. Města proto umisťují do svých ulic speciální nádoby na použité tuky a oleje, které jsou následně recyklovány například při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Ani Rokycany nezůstaly s umístěním sběrných nádob pozadu.  více …


Šest nových nádrží zadržuje vodu v krajině

26.02.2020

Nádrže Jordán I a II, Zvonička, Sedmihoří, U Chaty a vodní dílo na Lomanském potoce v Plzeňském kraji přestaly sloužit svému účelu. Pracovníci Lesů ČR je tedy v rámci revitalizace zbavili nánosů sedimentu a obnovili, aby mohly opět zdárně zadržovat vodu v krajině.  více …


Nová naučná stezka v Brdech

06.01.2020

Padrťské rybníky založil v 16. století Florián Gryspek z Gryspachu, kterému patřilo zdejší panství. Měly sloužit jako zásobárna vody pro plavení dřeva a také k chovu ryb. Už na svou dobu byly oba rybníky skutečně impozantní, a přestože je dnes jejich plocha menší než dříve je Hořejší padrťský rybník se svými 115 hektary při plném napuštění největším rybníkem v Plzeňském kraji. Kromě toho jsou také domovem mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů. Žije zde bekasina otavní, čáp černý, orel mořský, dokonce i vydra. Tímto skvostem Brdkých lesů provede turisty nová naučná stezka Okolím Padrťských rybníků. více …


Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: