Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Skupovka na vzduchu

05.11.2021

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, která mimo jiné provozuje volnočasové centrum Skupovka, se v létě tohoto roku rozhodla zvelebit nevzhledný kout pozemku, a vytvořit z něj zahrádku. Na konci září projekt dofinišoval do cíle a otevřela se zelená plocha s lavičkami, houpadlem, kreslící tabulí, se špalkami na sezení. Osázeny byly keře a trvalky, umístěn sud na zachytávání dešťové vody. Zahrádka byla slavnostně otevřena 1. listopadu.  více …


V Plzni sázejí novou zeleň

02.11.2021

Při příležitosti dne stromů vysadil první městský obvod města Plzně 5 nových javorů. Dále budou v ulicích města přibývat i jasany, třešně, ale také keře a trvalky.  více …


Noční prohlídky v ZOO

13.10.2021

Plzeňská zoologická zahrada pořádá již od roku 2017 akci, která vzbuzuje u veřejnosti ohromný ohlas. Jde o komentované prohlídky setmělou zoologickou zahradou, začínající v 17 hodin. Jsou vypsány tři listopadové páteční termíny, na které je nutno se předem zarezervovat.  více …


Mokřadní olšina v Českém lese

08.10.2021

Mokřad je močál, prameniště, rašeliniště, podmáčená louka, jezírko, tůně, ale třeba i zamokřené dno opuštěného lomu či vypuštěného rybníka, dočišťovací rybníček domovních čistíren, strouha či trvalou louži v poli. Mokřady mají v krajině nezastupitelnou úlohu při pozitivním ovlivňování vodního režimu. Zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, mnohem více, než umělé vodní nádrže a mají vysoký význam pro biodiverzitu, neboť  Jsou útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, volavky, čejky, bekasiny a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. Toto ví i Agentura ochrany přírody a krajiny.  více …


Sochy v ZOO Ždírec

30.09.2021

Ždírecká ZOO je veřejně přístupný park v obci Ždírec – Myť. Nachází se u téměř zapomenutého lesního rybníčku v dubovém hájku. Celá přilehlá oblast, národní přírodní rezervace Chejlava, je specifická svými lesy a bohatou faunou, včetně několika poměrně vzácných druhů. je to tak trochu jiná ZOO - ukazuje volně žijící zvířata podobou soch ze dřeva a z kovu. Najdete zde však i mnoho herních a interaktivních prvků, u kterých se vaše děti krásně zabaví.  více …


Vnitroblok Krašovská se otevírá

10.09.2021

Vnitroblok Krašovská v Plzni, dostal novou tvář. Od roku 2019 zde dochází k celkové revitalizaci veřejného prostoru v zastavěné části mezi obytnými domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a komunikací Studentská, na kterou město dostalo od státu velké dotace. Najdeme zde sportoviště, kavárnu, lavičky, zeleň nebo psí hřiště. Přijďte na slavnostní otevření dne 21.9.2021.  více …


Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: