Plzeňské
Zelenenoviny.cz

Život pro mokřady

30.09.2020

Prameniště jsou významnými mokřady a začíná jimi většina našich potoků a řek. Mnohá z nich jsou ale vážně poničena odvodňováním, Šumavu nevyjímaje. Právě na prameništích proto Správa NP Šumava v těchto dnech zahajuje rozsáhlé terénní práce, jejichž cílem je návrat vody do vysušených mokřadů a obnova drobných potoků. více …


Park U Rakováčku se rozrůstá

24.09.2020

Cesty lidí, cesty vody a cesty raků jsou značně odlišné. Jsou však místa, kde se potkávají, střetávají či prolínají. Takovým místem je Park u Rakováčku. Z původně napřímeného a betonem opevněného koryta potoka v městské zástavbě vznikl v roce 2015 povodňový park, umožňující rozliv vody při vyšších průtocích, poskytující úkryty rakům a obyvatelům atraktivní prostor pro volnočasové aktivity. Park je doplněn lavičkami i atrakcemi pro děti - lanovou pyramidou, tunely z vrbového proutí, houpacími sítěmi či kopečkem na sáňkování. A stále se rozrůstá... více …


Nová botanická expozice v Plzni

24.09.2020

Do nové éry života vstoupil minulý týden skleník v Zoologické a botanické zahradě města Plzně, jež je příspěvkovou organizací města. Objekt, který pracovníci zahrady svépomocí stavěli od poloviny 80. let minulého století, nyní nově představuje faunu a flóru suchých biotopů světa. Rekonstruovaný skleník a novou expozici slavnostně otevřel primátor města Plzně Martin Baxa, ředitel zoologické a botanické zahrady Jiří Trávníček a vedoucí botanického oddělení i autor nové expozice Tomáš Peš. více …


Ani kapka nazmar

27.07.2020

Nadační fond Zelený poklad spolu s městem Plzeň vyhlásil grantovou výzvu Ani kapka nazmar, jejímž cílem je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů, zaměřených na hospodaření s dešťovou vodou. Do již čtvrtého ročníku se přihlásila i 57. mateřská školka v Plzni Doubravce, která vlastní zeleninu, ovoce a bylinky zalévá dešťovou vodou.  více …


Lípy v Brdech připomínají zaniklé obce

08.05.2020

Vesnice Padrť, Záběhlá, Kolvín, Velcí a Hrachoviště musely v roce 1952 ustoupit vznikajícímu vojenskému území na území středních Brd. Jako připomínku této smutné události vysázela společnost Vojenské lesy a statky s.p. šest lip. Lípy byly vysázeny u naučné stezky Okolím  Padrťských rybníků, nezapomeňte se na ně při výletu zajít podívat.  více …


Javory v centru Plzně

08.05.2020

Obyvatelům Plzně chybí zeleň v centru města, proto radnice vyslyšela jejich volání a osadila Riegerovu ulici a Náměstí Republiky květníky s javory.  více …


Reklama:

Co se dělá pro životní prostředí v regionech: